Wojciech Ruszel

Rzeźba i malarstwo

16.03.2023
- 05.04.2023
Wernisaż: 16.03.2023 godz. 18:00

Wojciech Ruszel

Urodzony w Tarnowie, absolwent PLSP w Tarnowie. Zajmuje się rzeźbą, malarstwem i grafiką. Wpisany do ZPAP w roku 2007.

Brał udział w wystawach zbiorowych jak i indywidualnych. Ważniejsze wystawy: Salony Wiosenne i Jesienne w BWA Tarnów, wystawy w Muzeum Okręgowym w Tarnowie.