Anna Śliwińska

Listy do

Studia w ASP w Krakowie. Dyplom w 1994 roku na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. Jerzego Nowosielskiego oraz równorzędny dyplom w Pracowni Tkaniny Artystycznej u prof. Ryszarda Kwietnia i prof. Lilli Kulki, aneks w Pracowni Projektowania Książki i Typografii u prof. Romana Banaszewskiego. W 2012 roku doktorat na Wydziale Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Członek ZPAP Okręg w Krakowie oraz STAP Tarnów, współtwórczyni ‘Grupy Sztuk 4’. Od 1997 r. działalność w projekcie Międzynarodowego Festiwalu’ Sztuka Książki’. Kuratorka wystaw, inicjatorka artystycznych działań edukacyjnych.

Udział w ponad 90 wystawach w kraju i za granicą. Realizacja około 40 wystaw indywidualnych. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2000, 2003. Stypendium Miasta Tarnowa na rok 2015 i 2018. W 2020 roku nagroda Miasta Tarnowa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej. Laureatka nagród i wyróżnień. Od 1995 roku nauczyciel Rysunku i Malarstwa oraz Tkaniny Artystycznej w ZSP w Tarnowie. 2016 – 20 r. wykładowca w ANS w Tarnowie, od 2020 r. w Akademii Śląskiej w Katowicach.