O nas

O powołaniu Stowarzyszenia Tarnowskich Artystów Plastyków zadecydowała Grupa Założycielska w grudniu 2021 r.
W lutym 2022 Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w Krakowie pod numerem 0000960651.

Członkami Stowarzyszenia są artyści plastycy legitymujący się ukończeniem dowolnej wyższej uczelni artystycznej i mający związki z miastem Tarnowem, takie jak miejsce urodzenia, zamieszkania lub uczęszczanie do szkoły w Tarnowie.

Dzięki pomocy władz miasta Stowarzyszenie wynajmuje lokal o powierzchni 110 m2 na ulicy Wałowej 16 w Tarnowie, który stanowi siedzibę Stowarzyszenia oraz Galerię ARTEKA. W galerii tej urządzane są wystawy członków Stowarzyszenia, zaproszonych artystów spoza Stowarzyszenia oraz inne wydarzenia kulturalne, naukowe, szkoleniowe dla mieszkańców miasta.

Powołanie Stowarzyszenia wypełniło lukę, jaka powstała w środowisku artystycznym w Tarnowie po zlikwidowaniu Oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków, zintegrowało środowisko artystyczne i inicjowało stworzenie nowej placówki kulturalnej w mieście, jaką jest Galeria ARTEKA.

Ponadto artyści ze Stowarzyszenia organizują w mieście wystawę cykliczną pod nazwą Salon Jesienny, która odbywa się co dwa lata w galerii Biura Wystaw Artystycznych w Tarnowie.