Stefania Mazur

Ukończyła Sztuki Plastyczne na wydziale pedagogicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Z zawodu i pasji – nauczyciel i terapeuta zajęciowy. Z pasji – osoba zajmująca się malarstwem, ceramiką, poezją. Nie ma ugruntowanego kierunku w swojej twórczości – podąża za potrzebą chwili, kaprysem, który każe malować, tworzyć właśnie to, właśnie tak. Ostatnio skupia się na portretach, w których chce przekazać własny stosunek do portretowanych oraz ich stosunek do świata.