Dorota Bernacka

NS1

akryl, 126 x 72 cm, 2022

Jestem absolwentką Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Pracę dyplomową, zrealizowaną w Pracowni Wklęsłodruku Prof. Andrzeja Pietscha oraz w Pracowni Projektowania Książki i Typografii prof. Romana Banaszewskiego, obroniłam w 1987 roku.

Począwszy od czasów studenckich, staram się łączyć tak różne aktywności zawodowe, jak projektowanie graficzne oraz malarstwo. Zajmuję się projektowaniem identyfikacji wizualnej, reklamy oraz projektowaniem i składem publikacji. Biorę udział w wystawach zbiorowych, często o charakterze konkursowym oraz przeglądach środowiskowych. Za swoje działania byłam kilkakrotnie nagradzana. Zrealizowałam kilka wystaw indywidualnych. Od kilku lat pracuję również jako pedagog na Wydziale Sztuki Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie.