Krystyna Baniowska-Stąsiek-Meyer

Nr 972

30x40 cm, olej na płycie

Studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, dyplom w 1968 roku, dyrektor BWA w Tarnowie w latach 1976-97. Od lat 2020-tych mieszka we Francji.

Twórczość w zakresie grafiki, malarstwa i fotografii. Wystawy tematyczne, ogólnopolskie, okręgowe, międzynarodowe, poplenerowe w kraju i za granicą. Od lat jest organizatorem i kuratorem plenerów malarskich.